Pleyade Innovatie Team (PIT)

LivingMoments

Berichten in een vorm van een interactieve ansichtkaart sturen.

Uitleg over het gebruik van de innovatie LivingMoments.
Het LivingMoments apparaat in beeld
LivingMoments
Ouderen bezig met LivingMoments apparaat
Living Moments apparaat
Mobiele schermen met de LivingMoments app
LivingMoments app

LivingMoments is bedacht door Mythe Thoolen vanuit PIT. LivingMoments helpt ouderen in het aangaan en behouden van sociaal contact. De innovatie slaat de brug tussen de moderne technologie en de oude vertrouwde communicatiemiddelen die we kennen van vroeger,  zoals het sturen van ansichtkaarten.

Voor wie is LivingMoments?

Met LivingMoments kan er gemakkelijker contact ontstaan tussen de bewoner en familieleden. Een kleinzoon kan bijvoorbeeld even kort laten weten dat hij aan zijn oma denkt. Dit is in tijden van corona een zeer toegevoegde waarde in het onderhouden van contact met ouderen dierbaren.

Hoe werkt het LivingMoments apparaat?

Familieleden en naasten kunnen via een mobiele applicatie van LivingMoments berichten sturen naar het appararaat wat op de woonlocatie van de dierbare staat. Het bericht kan tekst zijn, een foto, geluidsfragement of video. Deze wordt op een interactieve ansichkaart gedrukt vanuit het apparaat. Wanneer de ansichkaart aan de bovenkant van het apparaat wordt gezet, gaat deze leven. Het geluidsfragment, tekst of video wordt afgespeeld. De ouderen kunnen via het apparaat op diverse manieren reageren op het ontvangen bericht. Ze kunnen kiezen voor de optie (audiofragment, foto, emoticon of een getypte bericht) die voor hen mogelijk is. Dit kan doormiddel van de knoppen aan de zijkant van het apparaat. De verstuurder van de kaart ontvangt via haar mail een notificatie dat er een reactie is ontvangen op zijn/haar kaart. 

LivingMoments in de prijzen

Op 21 oktober heeft de Pleyade innovatie LivingMoments van Myrte Thoolen de tweede prijs ontvangen bij de Social Design Talent Award.

De award is opgericht door de gemeente Eindhoven. Studenten van de TU/e Industrial Design en Design Academy krijgen de kans om te laten zien hoe zij een sociaal-maatschappelijk vraagstuk zouden oplossen. Myrthe Thoolen is met de innovatie LivingMoments tweede geworden.

Geïnteresseerd of benieuwd naar onze bevindingen, of zie je mogelijkheden?